ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกฯ

 

 

 

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 1-2018

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 2-2018

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 3-2018

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 4-2018

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 1-2017

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 2-2017

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 3-2017

 

รายงานการประชุมเวช บุคคลฯครั้งที่ 4-2017

 

 

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯครั้งที่ 1-2016     ( 20 ก.พ.2016)

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 2-2016     (   7 พ.ค..2016)

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 3-2016

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 4-2016

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯครั้งที่ 1-2015

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 2-2015

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 3-2015

 

รายงานการประชุมเวชบุคคลฯ ครั้งที่ 4-2015

 

รายงานประชุมใหญ่เวชบุคคลฯปี 2015-2558

 

 

 

 

งานเพื่อผู้สูงอายุ

 

 

กิจกรรมงานผู้สูงอายุตลอดปี 2015

 

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2058

 

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2558

 

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2558

 

รายงานการประชุมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2558

 

รายงานประชุมใหญ่สามัญผู้สูงอายุประจำปี 2558-2015

Under Catholic Bishops' Conference of Thailand
122/11 Soi Naksuwan Nonsi 14 Rd. Yannawa, Bangkok Thailand 10120 Tel/Fax 66 2 681 5857
:: 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120 ::

หน้าหลัก